Om SØF

Medarbeidere

Prosjekter

Publikasjoner

SØF
Senter for økonomisk forskning

 

- er et selskap som har til oppgave å utføre eksternfinansiert forskning og utredning innenfor de økonomiske fagområder. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er aksjonærer. Virksomheten drives med utgangspunkt i fagmiljøene ved NTNU. Gjennom samarbeidet med SNF styrkes koblingen mellom de økonomiske fagmiljøene i Trondheim og Bergen. SØF har til formål å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap innenfor de økonomiske fagområder. Alle publikasjoner er offentlig tilgjengelig.

 

De siste publikasjoner fra SØF er her tilgjengelig i pdf-format. Gå via linken Publikasjoner i venstre meny for en fullstendig publikasjonsoversikt.

 

SØF,
c/o Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU,
NO - 7491 TRONDHEIM
Telefon +47-73591940
Fax +47-73596954
E-mail sof@sof.ntnu.no

 

 

01/19

Intensivundervisningen i IMY-prosjektet

 

Ole Henning Nyhus og Kristian Roksvaag

03/18

ROBEK – kort vei inn, lang vei ut: Hvorfor forblir noen lenge i registeret og hva gjøres for å komme seg ut?

 

Marianne Haraldsvik, Arnt O. Hopland og Ole Henning Nyhus

02/18

Evaluering av estimeringsopplegget i KOMMODE

 

Lars-Erik Borge og Torgeir Kråkenes

01/18

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2015-2016

 

Lars-Erik Borge, Torgeir Kråkenes og Ole Henning Nyhus

03/17

Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene

 

Marianne Haraldsvik, Thomas Halvorsen og Ole Henning Nyhus

 

Description: http://www.ntnu.no/fakmaler/innholdssidestrek.gif
Redaktør:
Leder for enheten asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdSist oppdatert: 08.03.2019