Om SØF

Medarbeidere

Prosjekter

Publikasjoner

SØF
Senter for økonomisk forskning

 

- er et selskap som har til oppgave å utføre eksternfinansiert forskning og utredning innenfor de økonomiske fagområder. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er aksjonærer. Virksomheten drives med utgangspunkt i fagmiljøene ved NTNU. Gjennom samarbeidet med SNF styrkes koblingen mellom de økonomiske fagmiljøene i Trondheim og Bergen. SØF har til formål å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap innenfor de økonomiske fagområder. Alle publikasjoner er offentlig tilgjengelig.

 

De siste publikasjoner fra SØF er her tilgjengelig i pdf-format. Gå via linken Publikasjoner i venstre meny for en fullstendig publikasjonsoversikt.

 

SØF,
c/o Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU,
NO - 7491 TRONDHEIM
Telefon +47-73591940
Fax +47-73596954
E-mail sof@sof.ntnu.no

 

 

03/14

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2010-2013

 

Lars-Erik Borge, Ole Henning Nyhus og Ivar Pettersen

02/14

Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

 

Jørn Rattsø

01/14

Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst

 

Lars-Erik Borge og Jørn Rattsø

04/13

Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg: Analyser av enhetskostnader, dekningsgrader, utgifter og brukerbetaling

 

Lars-Erik Borge, Marianne Haraldsvik, Knut Løyland og Ole Henning Nyhus

03/13

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning

 

Bjarne Strøm, Torberg Falch, Trude Gunnes og Marianne Haraldsvik

 

Description: http://www.ntnu.no/fakmaler/innholdssidestrek.gif
Redaktør:
Leder for enheten asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdSist oppdatert: 10.06.2015