Om SØF

Medarbeidere

Prosjekter

Publikasjoner

SØF
Senter for økonomisk forskning

 

- er et selskap som har til oppgave å utføre eksternfinansiert forskning og utredning innenfor de økonomiske fagområder. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er aksjonærer. Virksomheten drives med utgangspunkt i fagmiljøene ved NTNU. Gjennom samarbeidet med SNF styrkes koblingen mellom de økonomiske fagmiljøene i Trondheim og Bergen. SØF har til formål å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap innenfor de økonomiske fagområder. Alle publikasjoner er offentlig tilgjengelig.

 

De siste publikasjoner fra SØF er her tilgjengelig i pdf-format. Gå via linken Publikasjoner i venstre meny for en fullstendig publikasjonsoversikt.

 

SØF,
c/o Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU,
NO - 7491 TRONDHEIM
Telefon +47-73591940
Fax +47-73596954
E-mail sof@sof.ntnu.no

 

 

02/16

Universitetenes finansiering av disiplinfagene

 

Jan Morten Dyrstad og Ivar Pettersen

01/16

Skolekvalitet i videregående opplæring

 

Torberg Falch, Simon Bensnes og Bjarne Strøm

05/15

Entreprenørskap og høyere utdanning

 

Bjarne Strøm og Torberg Falch

04/15

På rett vei? Evaluering av 2011-reformene i Sandefjordskolen

 

Hans Bonesrønning og Jon Marius Vaag Iversen

03/15

Kostnader ved skoleskyss

 

Jon Marius Vaag Iversen og Ole Henning Nyhus

 

Description: http://www.ntnu.no/fakmaler/innholdssidestrek.gif
Redaktør:
Leder for enheten asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdSist oppdatert: 16.08.2016