Publkasjoner

Description: Description: Z:\midt.gif

Publikasjoner er offentlig tilgjengelig og kan her nedlastes i pdf-format:

 

2019

 

 

 

 

04/19

Yrkesfagelevers utbytte av intensivundervisning i matematikk

 

Ole Henning Nyhus, Torberg Falch, Jon Marius Vaag Iversen og Bjarne Strøm

03/19

Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbyene

 

Jon Marius Vaag Iversen, Torgeir Kråkenes, Ole Henning Nyhus, Lars-Erik Borge og Marianne Haraldsvik

02/19

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017

 

Lars-Erik Borge, Torgeir Kråkenes og Ole Henning Nyhus

01/19

Intensivundervisningen i IMY-prosjektet

 

Ole Henning Nyhus og Kristian Roksvaag

 

 

 

 

 

2018

 

 

03/18

ROBEK – kort vei inn, lang vei ut: Hvorfor forblir noen lenge i registeret og hva gjøres for å komme seg ut?

Marianne Haraldsvik, Arnt O. Hopland og Ole Henning Nyhus

 

02/18

Evaluering av estimeringsopplegget i KOMMODE

 

Lars-Erik Borge og Torgeir Kråkenes

 

01/18

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2015-2016

 

Lars-Erik Borge, Torgeir Kråkenes og Ole Henning Nyhus

 

 

 

 

2017

 

 

03/17

Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene

 

 

Marianne Haraldsvik, Thomas Halvorsen og Ole Henning Nyhus

 

02/17

Ressurstildelingsmodell i Trøndelag fylkeskommune

 

 

Jon Marius Vaag Iversen og Ole Henning Nyhus

 

01/17

Nullpunktsmåling: Hovedrapport

 

 

Lars-Erik Borge, Bent A. Brandtzæg, Vegard Salte Flatval, Torgeir Kråkenes, Jørn Rattsø,

Rolf Røtnes, Rune J. Sørensen og Geir Vinsand

 

 

 

 

 

2016

 

06/16

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015

 

Lars-Erik Borge, Torgeir Kråkenes og Ivar Pettersen

05/16

Kvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektoren

 

Bjarne Strøm, Torberg Falch, Jon Marius Vaag Iversen og Ole Henning Nyhus

04/16

Spesialundervisning i storbyene

 

Jon Marius Vaag Iversen, Hans Bonesrønning og Ole Henning Nyhus

03/16

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2013-2014

 

Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen

02/16

Universitetenes finansiering av disiplinfagene

 

Jan Morten Dyrstad og Ivar Pettersen

01/16

Skolekvalitet i videregående opplæring

 

Torberg Falch, Simon Bensnes og Bjarne Strøm

 

 

 

2015

 

 

05/15

Entreprenørskap og høyere utdanning

 

 

Bjarne Strøm og Torberg Falch

 

04/15

På rett vei? Evaluering av 2011-reformene i Sandefjordskolen

 

 

Hans Bonesrønning og Jon Marius Vaag Iversen

 

03/15

Kostnader ved skoleskyss

 

 

Jon Marius Vaag Iversen og Ole Henning Nyhus

 

02/15

Evaluering av landslinjeordningen

 

 

Jon Marius Vaag Iversen og Ole Henning Nyhus

 

01/15

Ressurskrevende tjenester i pleie og omsorg – omfang og kostnader

 

Lars-Erik Borge, Jon Marius Vaag Iversen, Ingvild Vardheim og Knut Løyland

 

 

 

2014

 

 

03/14

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2010-2013

 

 

Lars-Erik Borge, Ole Henning Nyhus og Ivar Pettersen

 

02/14

Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

 

 

Jørn Rattsø

 

01/14

Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst

 

 

Lars-Erik Borge og Jørn Rattsø

 

 

 

 

2013

 

04/13

Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg: Analyser av enhetskostnader, dekningsgrader, utgifter og brukerbetaling

 

 

Lars-Erik Borge, Marianne Haraldsvik, Knut Løyland og Ole Henning Nyhus

 

03/13

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning

 

 

Bjarne Strøm, Torberg Falch, Trude Gunnes og Marianne Haraldsvik

 

02/13

Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling

 

 

Lars-Erik Borge, Lars Håkonsen, Knut Løyland og Hildegunn Ekroll Stokke

 

01/13

Kommunal medfinansiering av sykehustjenester

 

 

Lars-Erik Borge og Ole Henning Nyhus

 

 

 

 

2012

 

05/12

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

 

 

Lars-Erik Borge, Marianne Haraldsvik og Ole Henning Nyhus

 

04/12

Kommunal variasjon i elevresultater, ressursinnsats og styringssystemer

 

 

Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen

 

03/12

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2009 og 2010

 

 

Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen

 

02/12

Bedre måling av kvalitet i kommunene

 

 

Lars-Erik Borge, Geir Møller, Ole Henning Nyhus og Ingvild Vardheim

 

01/12

Alternativ anvendelse av midlene i Trondheim kommunes kraftfond

 

 

Lars-Erik Borge

 

 

 

 

2011

 

 

06/11

Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene

 

Lars-Erik Borge, Ole Henning Nyhus, Per Tovmo

05/11

Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

 

Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen

04/11

Kostnadsanalyse av alternative boformer for eldre

 

Lars-Erik Borge og Ole Henning Nyhus

03/11

Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring

 

Torberg Falch, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm

02/11

Effektivitet i kommunale tjenester

 

Lars-Erik Borge, Ivar Pettersen og Per Tovmo

01/11

Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne

 

Torberg Falch og Ole Henning Nyhus

 

 

 

2010

07/10

Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet

 

Hans Bonesrønning, Ivar Pettersen og Jon Marius Vaag Iversen

06/10

Regionale effekter av finanskrisen

 

Ole Henning Nyhus og Per Tovmo

05/10

Fordelingsvirkninger av kommunal eiendomsskatt

 

Lars-Erik Borge og Ole Henning Nyhus

04/10

Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne innvandrere

 

Torberg Falch og Ole Henning Nyhus

03/10

Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring

 

Torberg Falch, Lars-Erik Borge, Päivi Lujala, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm

02/10

Barnehager i inntektssystemet for kommunene

 

Lars-Erik Borge, Anne Borge Johannesen og Per Tovmo

01/10

Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner: Analyse av nasjonale prøver 2008

 

Hans Bonesrønning og Jon Marius Vaag Iversen

 

 

 

2009

 

08/09

Kostnader av frafall i videregående opplæring

 

Torberg Falch, Anne Borge Johannesen og Bjarne Strøm

07/09

Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne

 

Torberg Falch og Ole Henning Nyhus

06/09

Ny produksjonsindeks for kommunene

 

Lars-Erik Borge og Per Tovmo

05/09

Konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren

 

Lars-Erik Borge

04/09

Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Sluttrapport

 

Bjarne Strøm, Lars-Erik Borge og Halvdan Haugsbakken

03/09

Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Resultater fra spørreundersøkelse

 

Anne Borge Johannesen, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm

02/09

Ressurser og tidsbruk i grunnskolen i Norge og andre land

 

Lars-Erik Borge, Ole Henning Nyhus, Bjarne Strøm og Per Tovmo

01/09

Skole-, hjemmeressurser og medelevers betydning for skoleresultater og valg

 

Hans Bonesrønning

 

 

2008

06/08

Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen

 

Ole Henning Nyhus og Per Tovmo

05/08

Suksessfaktorer i grunnskolen: Analyse av nasjonale prøver 2007

 

Hans Bonesrønning og Jon Marius Vaag Iversen

04/08

Ressurser og resultater i grunnopplæringen: Forprosjekt

 

Hans Bonesrønning, Lars-Erik Borge, Marianne Haraldsvik og Bjarne Strøm

03/08

Kultur, økonomi og konflikter i reindriften: En deskriptiv analyse av Trøndelag og Vest-Finnmark

 

Anne Borge Johannesen og Anders Skonhoft

02/08

Analyser av kommunenes utgiftsbehov i grunnskolen

 

Lars-Erik Borge og Per Tovmo

01/08

Lærerkompetanse og elevresultater i ungdomsskolen

 

Torberg Falch og Linn Renée Naper

 

 

2007

02/07

Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i barnehagesektoren

 

Lars-Erik Borge og Marianne Haraldsvik

01/07

Ressurssituasjonen i grunnopplæringen

 

Torberg Falch og Per Tovmo

 

 

2006

08/06

Frafall i videregående opplæring: Betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke

 

Karen N. Byrhagen, Torberg Falch og Bjarne Strøm

07/06

Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Sluttrapport

 

Lars-Erik Borge og Kjell J. Sunnevåg

06/06

Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen

 

Lars-Erik Borge og Marianne Haraldsvik

05/06

Skoleåret 2004/2005: Frittstående grunnskoler under ny lov og frittstående videregående skoler under gammel lov

 

Hans Bonesrønning og Linn Renée Naper

04/06

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak

 

Ragnild Bremnes, Torberg Falch og Bjarne Strøm

03/06

Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren

 

Lars-Erik Borge og Marianne Haraldsvik

02/06

Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapport for 2005

 

Lars-Erik Borge, Marianne Haraldsvik, Linn Renée Naper og Kjell J. Sunnevåg

01/06

Ressursbruk i grunnopplæringen

 

Lars-Erik Borge og Linn Renée Naper

 

 

2005

07/05

Gir frittstående skoler bedre elevresultater?

 

Hans Bonesrønning, Linn Renée Naper og Bjarne Strøm

06/05

Ressurssituasjonen i grunnskolen 2002-2004

 

Lars-Erik Borge og Linn Renée Naper

05/05

Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapportering for 2004

 

Lars-Erik Borge og Kjell J. Sunnevåg

04/05

Forhold som påvirker kommunenes utgiftsbehov i skolesektoren

 

Torberg Falch, Marte Rønning og Bjarne Strøm

03/05

Kommunenes økonomiske tilpasning til tidsavgrensede statlige satsinger

 

Lars-Erik Borge og Jørn Rattsø

02/05

Evaluering av kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel

 

Erlend Berg og Jørn Rattsø

01/05

Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner

 

Lars-Erik Borge og Marianne Haraldsvik