SØF
Senter for økonomisk forskning

Description: Z:\midt.gif

 

- er et selskap som har til oppgave å utføre eksternfinansiert forskning og utredning innenfor de økonomiske fagområder. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er aksjonærer. Virksomheten drives med utgangspunkt i fagmiljøene ved NTNU. Gjennom samarbeidet med SNF styrkes koblingen mellom de økonomiske fagmiljøene i Trondheim og Bergen. SØF har til formål å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap innenfor de økonomiske fagområder. Alle publikasjoner er offentlig tilgjengelig.

Publikasjoner

De siste publikasjoner fra SØF er her tilgjengelig i pdf-format. Gå via linken Publikasjoner i venstre meny for en fullstendig publikasjonsoversikt.

02/11

Effektivitet i kommunale tjenester

 

Lars-Erik Borge, Ivar Pettersen og Per Tovmo

01/11

Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne

 

Torberg Falch og Ole Henning Nyhus

07/10

Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet

 

Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen

06/10

Regionale effekter av finanskrisen

 

Ole Henning Nyhus og Per Tovmo

05/10

Fordelingsvirkninger av kommunal eiendomsskatt

 

Lars-Erik Borge og Ole Henning Nyhus

Description: http://www.ntnu.no/fakmaler/innholdssidestrek.gif
Redaktør:
Leder for enheten asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdSist oppdatert: 22.02.2011